Nedávejte šanci zvědavcům – existují lidé, co si libují v exhibicionismu a s radostí vystavují svá těla i životní prostor druhým, jen aby upoutali pozornost za každou cenu. Takových lidí však není většina a spíšen jedná o nemoc, související s nedostatkem sebevědomí, vlastních schopností a kreativity. Mít své vlastní zázemí, kde se můžeme ukrýt a v tichosti relaxovat, meditovat, odpočívat a dělat cokoli, co nás baví, je důležité i na vlastní zahradě. A to nejen na samotě někde na okraji lesa, ale především v obydlených oblastech, v blízkosti frekventovaných komunikací, chodníků, obchodních center, parkovišť a průmyslových objektů.

kamenná zeď

Chraňte se před hlukem – čím více hluku, tím více stresu, jsou to dvě spojené nádoby, a pokud se cíleně stresu vyhýbáte, hluk byste měli eliminovat v první řadě a na prvním místě. Má dokonce horší dopad (nejen) na naše energetické (astrální) tělo, než znečištěné ovzduší. Důležité je lámat zvukové vlny tak, aby pokud možno nepronikaly k našemu tělu, tento typ vlnění totiž působí i v okamžiku, kdy si vložíme do uší ochranné špunty, vnímáme jej na povrchu těla i pokožkou a nervovými vlákny. Hlukové vibrace velmi dobře eliminují právě betonové ploty, resp. snižují jejich vliv tak, aby nepronikly až k nám na zahradu.

cihlová zeď

Žádné stavební povolení ani ohlášení stavby – když se rozhodnete cokoli oplotit na vlastním pozemku, nebo jej obehnat kolem dokola betonovým plotem, můžete to udělat, kdykoli vás to napadne, i bez asistence úředníků a stavebního dozoru. Pouze buďte ohleduplní ke svým sousedům v rámci dobrých mezilidských vztahů, a pokud s nimi dobře vycházíte, nemusí být oplocení vysoké zrovna dva a půl metru. Tato výška se hodí pouze tam, kde si nepřejete žádný výhled, a navíc lze před betonové desky vysadit živý plot, s nímž zkrášlíte vaše životní prostředí.

Kategorie: Zboží