Internet je místo, kde se dá narazit skutečně na ledacos. A to, s čím se tu můžeme setkat, není vždy tím, o co bychom stáli. Kromě dobrých služeb a rad nám tu totiž může kdekdo zatoužit i uškodit. A může se mu to podařit, pokud nejsme dostatečně opatrní.

Zatímco náš reálný svět známe my lidé dobře, a když cítíme, že nám tu něco hrozí, zařadíme zpátečku a třeba i utečeme, abychom se riziku vyhnuli, na internetu už to tak prosté být nemusí. Protože co vlastně víme o těch ostatních, na které tu narazíme a kteří tu jsou více či méně anonymní? Nic. A když skutečné riziko bezprostředně nevidíme, nejednou si ho nemusíme všimnout nebo ho můžeme podcenit. A to může vést klidně i k hodně neblahým koncům.

online nákup

Kdyby nám v reálu nabídl skvělou investiční příležitost někdo, na kom by nám něco nesedělo, oblečením počínaje a třeba vystupováním konče, odmítli bychom ho. Jenže co když se dotyčný ukrývá za dobře vypadajícím webem, který dokáže internet nabídnout komukoliv? Klidně i snadno naletíme.

Kdyby se s námi chtěl seznámit někdo, kdo nám neimponuje třeba už i na první pohled, odmítneme ho. Ale jak snadno nás tentýž člověk dokáže napálit, když se ve virtuálním světě vylepší! Tam si lehce sníží věk, přidá si akademický titul, ve vhodném programu upraví tvář a postavu nebo rovnou využije cizí snímek, a je to. A my až do osobního setkání setrváváme v bludu.

počítačová chyba

Na internetu se také dají skvěle zmanipulovat fakta. Stačí pár slov, pár zkomolených frází, vymyšlené svědectví přímých účastníků a odněkud ukradené snímky a z pekla je ráj a z ráje peklo, z oběti zločinec a ze zločince oběť.

Nejednou není snadné takové zlo na internetu odhalit. Ale rozhodně bychom o to měli usilovat. A u zvěstí, které se k nám donesou z neznámých zdrojů, bychom se měli mít vždycky na pozoru. Protože poškodí-li nás někdo na internetu, jenom hodně těžko ho budeme ve virtuálním světě hledat. A satisfakce tu může být i krajně nepravděpodobná.

Kategorie: Internet