V poslední době je do popředí stále více dostáváno konopí, a především velký medicínský potenciál, který v sobě skrývá. V rostlině byly zkoumány látky zvané kanabinoidy, mezi jejichž hlavní zástupce patří THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). Aby jejich účinek byl možný a tyto látky se bez problémů dostaly do lidského těla, existuje systém, který je za toto odpovědný. Jeho název je trochu složitější, jeho funkce je pro zdraví a pohodu nezbytná. Jedná se o endokanabinoidní systém.konopí s květem
Endokanabinoidní systém je souhrnný název pro několik buněčných receptorů, které umožňují vstup kanabinoidů do lidského těla a s nimi samozřejmě také možnost užívat si příznivých účinků, které s sebou přináší. Jedná se dva hlavní buněčné receptory označované jako CB1 a CB2.

  • CB1 receptory nalezneme různé po lidském těle, nejvíce koncentrovány jsou ale v mozku a míše. V mozku jsou nejvíce obsáhlé v místech, které souvisí s chováním – například hypotalamus (ovlivňuje apetit) nebo amygdala (paměť a zpracování emocí). Také je nalezneme v nervových zakončeních, kde pomáhají redukovat pocit bolesti.
  • CB2 receptory jsou obsaženy v imunitním systému a periferním nervovém systému. Po jejich aktivaci dojde k potlačení zánětu, což je vlastně reakce imunitního systému na určitý podnět, který vede právě k aktivaci.

Endokanabinoidní systém získal svůj název ze slov endo (znamenající uvnitř těla) a kannabinol (což je aktivní složka konopí, se kterou reagují receptory). V současné době je tento systém vědci velmi testován, a to právě v souvislosti se zdravotními účinky konopí, které známe, potažmo těmi, které bychom zkoumáním mohli získat.
A jak to vlastně celé funguje? Zjednodušeně řečeno: Skrze kanabinoidní receptory (CB1 a CB2) se kanabinoidy dostávají do lidského těla, kde způsobují příznivé reakce a umožňují zejména CBD se vstřebávat do lidského těla a umožňovat tak jeho léčebným účinkům působit.
Ale co když endokanabinoidní systém nefunguje nebo je nějakým způsobem poškozen? Co je to klinická endokanabinoidní deficience (CECD)? A jaký to má dopad na lidský organismus?
Endokanabinoidní deficience je označení pro teorii, která zakládá na tom, že se některé nemoci a symptomy objevují jako důsledek problémů s tímto systémem. Sem spadá například nedostatečná produkce endokanabinoidů nebo chybějící či poškozené receptory. Dochází tím k porušení rovnováhy, kterou má systém nastolovat, v důsledku čehož se pak mohou objevit nemoci (zejména ty spjaté s imunitním systémem).
Nedostatek kanabinoidů může stát za vznikem několika nemocí majících podobný biochemický vzorec. Jsou jimi:kresba marihuany i s květem

  • Migréna

Tato choroba zatím není úplně prozkoumána, nicméně se její vznik připisuje zvýšené hladině serotoninu. Produkce serotoninu je plně pod taktovkou endokanabinoidního systému a pokud tento správně působí, dojde k regulaci serotoninu a tedy regulaci migrény. V případě nedostatečného množství endokanabinoidů se toto ale neděje.

  • Fibromyalgie

Pod tímto cizím názvem se skrývá chronická porucha bolesti, na kterou zatím neexistuje žádný lék. Ulevovat od bolesti tak pomáhá pouze tradiční medicína. I tady má systém regulovat práh bolesti, ale v případě jeho poškození se tak neděje.

  • Syndrom dráždivého tračníku (IBS)

Tento souvisí s nepříjemnými příznaky, jako je nadýmání, břišní křeče nebo průjem, které se zvyšují se stresem. Aktivace kanabinoidních receptorů pak způsobuje snižování přecitlivělosti střeva a snižuje zánět. Při jejich nedostatku se opět nedočkáme kýženého účelu.
Všechna tato tři onemocnění mají jedno společné – nerovnováhu hladiny serotoninu. Navíc se velmi často vyskytují společně, za což může pravděpodobně společný spouštěč: klinický endokanabinoidní nedostatek. Zatím se ale jedná o teorii nepotvrzenou, pokud ale k potvrzení dojde, budou moci být vyvinuty cílené terapie související s dodávkou chybějících endokanabinoidů. A tady je přesně oblast, kdy nastupuje CBD coby přirozený zdroj kanabinoidů. Předpokladem léčby uvedených tří onemocnění je tedy právě tato látka v konopí obsažená.

Kategorie: Internet