Ne, a to i když jsou jako šampaňské označováno mnoho těchto vín. I když jsou dobré kvality, tento název jim správně nepřísluší. Takže jako oficiální jen vína z oblasti Champagne, kde je podnebí suché a chladné, mohou takto označována. Jediné z hroznů bílého Chardonnay, které jak uvádějí odborníci, poskytují víno, které má typickou noblesu a eleganci, je dovoleno vyrábět šampaňské.

pěkný vinohrad

Vinice v této oblasti se musí několikrát zorat a hnojit. Díky tomu se půda nejen okysličí, ale také i vyčistí a samozřejmě i zúrodní. Vinnou révu je nutné a to podle schválených předpisů, prořezávat. Je to proto, že úroda révy nesmí přesáhnout výnos, který je právě uvedenými předpisy stanovený. A jak je to se sklizní takto opečovávané révy? Sklizeň těchto hroznů začíná po srpnu, tedy koncem září. Vychází to na sto dnů po začátku kvetení révy. Sklizeň probíhá ručně, sbírané hrozny vinaři třídí, a poté je několik hodin lisují. Pro zajímavost, mošt, který je z prvního lisování se ve Francii nazývá cuvée, ten který je z druhého lisování premiěres a ten, který je ze třetího posledního lisování, se označuje jako deuxiémes tailles. A další postup? Vylisovanou moštovou šťávu slévají vinaři do otevřených kádí nebo také i do sudů. Poté následuje několikatýdenní kvašení. Zde se již z ovocného moštu začíná tvořit víno.

koštování nápoje

To není samozřejmě konec. V období zimy se vzniklé víno několikrát pročišťuje a až na konci uvedeného zimního období, se sudy označují podle toho, jaká je kvalita jeho obsahu podle odborníků na toto posouzení. A až poté přicházejí na řadu vinaři, kteří jsou odborníky na kombinování různých vín, díky čemuž dosáhnou požadované charakteristické chuti, kterou je již výše uvedené cuvée. A jak již bylo uvedeno, po druhém lisování je to premiěres a ten, který je ze třetího posledního lisování, se označuje jako deuxiémes tailles. Postup je tedy složitý, ale vy ho nemusíte provádět. Můžete mít šampaňské od této společnosti bez problémů, rychle a velmi kvalitní. A to nejen k oslavám, ale jen tak, ke grilu. Proč ne.

Kategorie: Zboží